More social, less media

Organisatie

Fruits4Life bestaat uit een bestuur met daaronder het managementteam en de Creative Director. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting. Het managementteam komt maandelijks samen om te vergaderen over onder andere ethische aspecten, de groei en voortgang van de stichting, de inhoud van de site en meer. De Creative Director stuurt de verschillende teams aan en is verantwoordelijk voor de voortgang van de stichting en de creatieve aspecten van Fruits4Life. 


Management 
Jos Schot
Jacko Nieuwenhuize
Matthijs Schot
Robbert Kok
Alice Schouten-Schot


Bestuur 
Flip Quist - voorzitter
Dick Gunst - Penningmeester
Jos Schot - Secretaris


Geschiedenis
Het initiatief tot Fruits4Life is genomen door Jos Schot, CEO van PRN Group. Binnen zijn bedrijf maakt hij intensief gebruik van de mogelijkheden van IT, telefoon en sociale media. Hij ervoer de toenemende druk van smartphone en media in zijn eigen leven en werk en werd zich meer en meer bewust van de schaduwzijden ervan: zakelijk, maar ook privé en maatschappelijk. Dit drong hem ertoe met Fruits4Life aan de slag te gaan, als onlineplatform ter bewustwording van het (sociale) mediagebruik.

Hoe houden we nog balans in ons leven als ons leven wordt geregeerd door de smartphone? Het plan ontstond om hier iets mee te gaan doen, op de één of andere manier moest de samenleving hier in delen. Ons huidige logo met het hart en de naam Fruits4Life. Het doel werd vastgesteld: bewustwording in de maatschappij van de impact door (social) media, ook vanuit het christelijke uitgangspunt van naastenliefde en een leven dat verder gaat dan de smartphone. Op een gegeven monoment is zijn dochter Alice betrokken bij het project en zijn de plannen concreter geworden. Een online platform met actuele informatie voor jong en oud, over bewustwording, over online en offline leven, over gamen en het gevaar van verslaving. Samen met Jacko Nieuwenhuize en Matthijs Schot werd het managementteam gevormd en werden de eerste stappen gezet. Er werd hard gewerkt aan een eerste opzet voor de structuur van de stichting. Er werden teams gevormd met elk een eigen onderwerp als thema, daarna gingen de advertenties de deur uit om de teams te vullen. Ook werd de eerste site, de landingspagina, online gezet. Wat een mijlpaal was dat! 

We gingen verder met werven en het vullen van de teams. We kregen aanmeldingen binnen van enthousiastelingen die zich op vrijwillige basis wilden inzetten voor de stichting. Fantastisch! We gingen richting het opzetten van de officiële site. De drukte was voorlopig nog niet voorbij. De teamleden werden aan het werk gezet en kwamen met de beste artikelen aanzetten. Het managementteam kwam meer en meer bij elkaar om te overleggen, goed te keuren, te verbeteren, te discussiëren en te organiseren. Uiteindelijk was het moment daar, de site ging online! Weer een mooi en feestelijk moment om dankbaar te zijn voor de voortgang die we mogen hebben in ons werk!