Ontwikkeling uit het hart

ANBI

Wij zijn een stichting die binnenkort de ANBI-status hoopt te verkrijgen. Kort gezegd houdt dat in dat we als stichting geen winstoogmerk voor ogen hebben. Giften zijn hierdoor voor jou aftrekbaar en voor ons betekent het dat we over ontvangen giften geen schenkings- of successierechten hoeven te betalen.

 
Onze doelstelling is het brengen van bewustwording in onze maatschappij. We hebben zo het algemeen nut op het oog.

Ons RSIN nummer is: 859226359
Hier vind u ons beleidsplan.