Disconnect to connect

Over Fruits4Life

Het initiatief Fruits4Life komt voort uit naastenliefde die gebaseerd is op onze christelijke overtuiging. Wij geloven dat er meer is in deze wereld dan alleen telefoons, internet, online zijn en media. Er is een groter doel, een hoger plan met ons leven... ook met jouw leven. Des te meer een reden om bewust te leven, bewust met oog voor elkaar, aandacht voor de ander en écht contact met onze medemens! Een boodschap vanuit christenen, bedoeld voor iedereen!


Dit willen we realiseren als stichting zonder winstoogmerk, met een ANBI-status.

Fruits4life is ontstaan vanuit een worsteling dat de telefoon mij beet had in plaats van andersom. Als senior zie je de veranderende samenleving en invloeden op jongeren. Ik zie dit ook terug in mijn eigen familie. Enerzijds zijn er geweldige mogelijkheden in een vorm van een digitale industriële revolutie, anderzijds is er het gevaar van destructieve invloed op geheel ons wezen van kind tot volwassene. Fruits4Life heeft als doel bewustwording maar ook het enthousiasme over moderne ontwikkelingen en wil hier op allerlei terreinen informatief aan bijdragen. Het is onze innerlijke drive om een positieve bijdrage te leveren en we wensen alle teams succes.’

Jos Schot CEO PRN-Group